Jak przestać być Zosią Samosią i wyciągnąć kij z tyłka?